1
Iot
Internet of Things
2
Sd
Software Development
3
Si
System Integration
4
Atm
Asset and Task Management
5
Poc
Proof of Concept Solutions
6
Cra
Cybersecurity Risk Assessment
7
Ml
Machine Learning
8
Bsa
Business and Systems Analysis
9
Dp
Data Protection and GDPR

Rätt mix
vid rätt tidpunkt

Catapult Labs interna branschexpertis är det som gör den stora skillnaden. Att kombinera grundlig domänkunskap, expertis inom programvaruutveckling, rådgivning och IT konsulttjänster med ett flexibelt kundsamarbete gör att vi kan agera som den digitala omvandlingskatalysatorn för ägare av kritisk infrastruktur.

Våra kunder

Branscher

Energi
Telekom
Logistik
Finanstjänster

Våra lösningar har hjälpt företag i sektorerna energi, telekom, logistik och finanstjänster. Att fokuserar på dessa branscher har hjälpt oss att få djupgående kunskap om sektorspecifika utmaningar, krav, standarder och lösningar.

Tjänster

IoT

IoT är inte den nästa stora saken, utan är den stora saken just nu och den är här för att stanna. Enheterna blir ständigt smartare, mer och mer data delas och olika nya möjligheter skapas. Vi har varit involverade i IoT utveckling från början och vårt team utvecklas i takt med dess utveckling för att se till att du alltid har det mest kompetenta teamet till hands.

Programvaruutveckling

Vi arbetar inte bara för kunder utan också med dem. För att uppnå de absolut bästa resultaten kombinerar vi båda parternas expertis, kunskap och bästa praxis. Catapults flexibilitet gör det möjligt att uppnå mer än endast genom det traditionella tillvägagångssättet och accelerera processen utan att kvaliteten blir lidande.

Systemintegration

Att integrera eller segregera, det är frågan. Vi har ett svar på denna fråga – för att uppnå bästa resultat, låt oss använda båda två efter behoven som finns! Ett av de största problemen med komplexa system är interaktioner med andra plattformar och enheter. Våra kunder måste få hjälp med att hantera denna tuffa utmaning.

Tillgångs- och uppgiftshantering

Skulle det inte vara intressant att få reda på var alla dina saker och kanske till och med personal befinner sig? Självklart – efter att ha erhållit vår fullständiga tillgångs- och uppgiftshanteringslösning kan du få mer än du bett om. Kombinera manuella, halvmanuella och helt automatiska flöden i en bild och få mer tid till annat.

Koncepttestlösningar

Alla nya tekniska företag är en chansning tills att dess hypotes har bekräftats. Det finns både kostsamma och mindre kostsamma tillvägagångssätt att genomföra detta på. Tack vare vår tidigare erfarenhet i att skapa pilotprojekt vet vi om hur vi går från noll till hundra på ett ögonblick. Alla verksamheter involverar risker och kostnad, frågan är hur låga dessa två kan bli.

Arkitektur och analys

Drömmer du om något nytt eller behöver ditt system uppdateras, men du vet inte var du ska börja? För att ett nytt system eller ett byte till ett befintligt system ska kunna övervägas helt, måste en IT-analys utföras. Vi kartlägger lösningens arkitektur som den är och som den ska bli, utför en gapanalys och förbereder en implementeringsplan. När detta är klart vet du och mjukvaruutvecklarna exakt vilket steg som kommer härnäst.

Partners

Tillsammans med vårt nätverk av experter utför vi

  • Riskbedömning av cybersäkerhet
  • AI lösningar och maskininlärning
  • Dataskydd och GDPR
  • Nya marknadsinträden, prototyper och inrättande av pilotprojekt
  • PR, marknadsföring och korsförsäljning
  • Analys av användargränssnitt (UI) och servicedesign, användarupplevelse (UX)
  • Övervakning och analys av programvarusystem
velvetericsson logo

Fallstudier

Ericsson är en av de ledande leverantörerna av informations- och kommunikationsteknik (ICT) till serviceleverantörer, då cirka 40 % av den globala mobiltrafiken transporteras via deras nätverk. Ericsson och Catapult Labs har ett långvarigt strategiskt partnerskap.

Catapult Labs har samarbetat med Ericsson-kunder på flera olika projekt samt för Ericsson själv sedan 2015. Projekten omfattar programvaruutveckling och IT konsulttjänster.

Catapult Labs har arbetat med ett system för infrastrukturhantering, en visualisering av anslutningen mellan olika infrastrukturkomponenter och plattformen för informationsutbyte av produktionslogistik.

Pipedrive är den första CRM-plattformen utvecklad ur säljarens synvinkel. Idag används den av säljteam på mer än 90 000 företag i mer än 150 olika länder. Pipedrive är användares högst rankade CRM-programvara som hjälper säljare att få mer kvalificerade leads i deras pipeline och ta snabbare beslut gällande de mest lovande affärerna. Den tillhandahåller även integrationer med hundratals andra appar.

Catapult Labs hjälpte Pipedrive med den första versionen av Pipedrive Academy, en pedagogisk videomiljö med utbildningsvideor, demonstrationer och handledning för kunder om hur man använder CRM och blir en bättre säljare. Den interna användningen av plattformen är även framgångsrik vid onboarding av nya rekryter.

Elektrilevi, en estnisk distributionssystemoperatör (DSO), levererar el till nästan alla hushåll och företag i Estland. De underhåller och reparerar nästan 61 000 kilometer av kraftledningar och mer än 22 000 transformatorstationer.

Catapult Labs har samarbetat med Elektrilevi inom IT konsulttjänster för SCADA-system och datamigreringsprojekt. Catapult Labs har utformat tekniken för systemen och dess driftsprocesser.

Dessutom konsulterades Catapult Labs om utformningen av den offentliga upphandling som behövdes för att utveckla systemet. Till följd av detta skapades systemet för datautbyte mellan olika komponenter.

WePower är en nästa generations plattform för anskaffning och handel med grön energi som hjälper företag att förstå sina elförbrukningsmönster och omgående få kontakt med leverantörer av grön energi.

Catapult Labs har varit en strategisk teknologipartner för WePower sedan början av utvecklingen, och tillhandahåller inte bara plattformsutvecklingstjänster utan även lösningar och integration av energiindustrin, Blockchain-expertis och procedurtjänster.

Catapult Labs är tillsammans med estniska TSO, Elering en viktig del av WePowers estniska pilotprojektteam för tokenisering.

Fujitsu stöder organisationer i deras digitala end-to-end-transformation – från arbetsplatsen (verktyg och applikationer) till datacenter.

Catapult Labs tillhandahåller Fujitsu med ett fullt utbud av utvecklings- och IT konsulttjänster för olika IoT-projekt.

Levira är en leverantör av digitala tjänster och en teknologipartner för företag vars verksamhet är beroende av teknologier. Levira är en viktig komponent i det digitaliserade samhällets ”blodomlopp” och erbjuder smarta medielösningar, IT-tjänster och sakernas internet.

Catapult Labs arbetar med sakernas internet för Leviras serviceteam för att skapa ett nytt produkterbjudande som de utvecklar för Smart Cities. Vi arbetar både med systemkommunikationslösningen och också användargränssnittet.

Den nya produkten använder stordata och kommer göra livet lättare för personer och hjälper till att hantera städers infrastruktur på ett mer effektivt sätt.

Tallinn University of Technology (TalTech), det enda tekniska universitetet i Estland är flaggskeppet för Estlands ingenjörs- och teknikutbildning.

Catapult Labs utvecklade lösningen för PMU-datainsamling (Phasor Measurement Unit), visualisering och analys för att stödja kraftsystemforskning.

PMU läser av mätningarna med väldigt hög temporär upplösning för att upptäcka avvikelser i ström-, spännings- och frekvensegenskaper.

Elisa Eesti är en av de ledande mobilkommunikationsoperatörerna i Estland. Elisas marknadsandel bland serviceleverantörer av mobilt internet i Estland är den största i landet.

Catapult Labs bidrar till Elisa Eestis huvudprogramvara och infrastrukturutveckling.

Maksu ja Tolliamet (svenska: Estniska skatte- och tullverket), som även går under förkortningen MTA, är skattemyndigheten i Estland.

Catapult Labs har gett råd åt det Estniska skatte- och tullverket. Vi ger stöd åt verket med hjälp av vår expertis inom AI-relaterad offentliga anskaffningskrav. Dessutom deltog vi i utvärderingen av dess serviceleverantörskandidater.

Om oss

Vi arbetar med industriledare inom olika områden och fokuserar på komplicerade utvecklings- och integrationsprojekt. Vi föredrar att leverera något med högt värde som ger våra kunder de största affärsfördelarna.

Vårt professionella team gör oss tillräckligt kompetenta att tackla komplexa problem – vi har stor intern erfarenhet i att arbeta med en hög grad tillgängliga system samt underliggande affärsprocesser.

Jobba med oss!

Vi letar ständigt efter nya talanger att gå med i vårt team! Du är välkommen att kontakta oss när som helst om du tror att du har många idéer, vill utvecklas genom att skapa intressanta saker och älskar att lösa komplexa problem. Kontakta oss även om du har några frågor.

Låt oss träffas och diskutera saker och ting! Det spelar ingen roll om du är en nybörjare och inte bor i Estland. Vi är öppna för olika arbetsmönster inklusive deltid, arbete på distans etc.

Skicka din CV till careers@catapultlabs.eu

Kontakta oss

Om du har en fråga om våra tjänster eller undrar vad vi anser om ett specifikt ämne, tveka inte att kontakta oss.

Copied to clipboard!
+372 5855 8111

Catapult Labs OÜ

Organisationsnummern 12853765

Momsregistreringsnummer  EE101794545

Addres Narva mnt 31, Tallinn, Estonia, 10120